Korporativne i kancelarijske selidbe

Naša stručnost integrisana je u mrežu kojom upravljaju kvalifikovani stručnjaci koji nude rešenja po meri da zadovolje specifične potrebe korporativnih klijenata. Kao dinamična kompanija, uvek nastojimo da isporučimo inovativna rešenja svim vrstama organizacija i preduzeća.

Nudimo pakovanje i premeštanje imovine vaše kompanije: kancelarijskog nameštaja, elektronskih uređaja, laboratorijske opreme ili fabričkih mašina u vaše nove prostorije.

Pravilno planiranje i koordinacija su osnove uspešne korporativne selidbe. Naši planovi za selidbe su pažljivo sačinjeni kako bi se smanjio gubitak produktivnosti za vaše poslovanje.

Svesni vaših potreba za poverljivošću, možemo da obezbedimo ugovornu klauzulu o poverljivosti za sve naše osoblje ako je potrebno. Naša posada je posvećena pakovanju i raspakovanju vaše robe sa najvećom pažnjom i pažnjom. Sva elektronska oprema, kao što su serveri i modemski ormari, pakuje se u posebno dizajnirane kutije i transportuje radi što veće bezbednosti.